Môžete ušetriť na kúrení?

Spotreba energie, ktorú naša domácnosť spotrebuje na bežné úkony akým je najčastejšie vykurovanie celej domácnosti či ohrev teplej vody, je čoraz častejšie vyššia. Zvyšujúce sa ceny energií donútili množstvo ľudí vykonať vo svojej staršej nehnuteľnosti rekonštrukciu. Najmä staré plynové a elektrické kotle majú vysokú spotrebu energie na jej chod, čo sa odzrkadlí aj na vyššej mesačnej splátke. Veľkou výhodou sú nízkonákladové domácnosti, ktoré sa v dnešnej dobe aplikujú už takmer do každej novostavby. A takéto nízko nákladové domácnosti budú odteraz už samozrejmosťou. Podľa novej legislatívy budete ku kolaudácii potrebovať energetický certifikát, v ktorom doložíte energetickú triedu budovy.

spotreba

Energetická trieda novo stavieb však musí spĺňať maximálne triedu A0. Vysoké nároky na znižovanie energií donútili množstvo ľudí zaviesť do svojej domácnosti úsporné tepelné čerpadlo či vzduchotechniku. Počiatočná investícia je samozrejme vyššia než v prípade lacnejšieho kotla, ale návratnosť je oveľa vyššia. Podľa rozlohy nehnuteľnosti sa môžete pri nízko nákladovej domácnosti zmestiť aj do 100 € mesačne za chod domácnosti. Na dokladovanie energetickej triedy svojej domácnosti ku kolaudácii budete potrebovať energetický certifikát. Energetický certifikát vám vyhotovia odborníci z certifikaciabudovy.sk, v ktorom budú zahrnuté všetky úkony vo vašej domácnosti pomocou termo kamery a následne bude vaša nehnuteľnosť zaradená do energetickej triedy.

spotreba energie

Výnimkou nie sú ani staršie nehnuteľnosti. Najmä posledné roky pri rozširujúcom sa trende obnovy staršej nehnuteľnosti, kde môžete získať grant aj od štátu, je energetický certifikát povinnou súčasťou. Energetický certifikát aj pri predaji či prenájme. Ak si myslíte, že energetický certifikát sa týka iba domov, ste na omyle. Čoraz viac záujemcov o byty tak isto žiada energetický certifikát zdokladovať na zistenie výšky spotreby v byte. Energetickú certifikáciu budov pre každé účely nájdete na certifikaciabudovy.sk.