Učenie pomocou hier

Každý kto má deti hľadá neustále nové interakcie, ktoré by svojim ratolestiam mohol ponúknuť. Ako im ale učenie zpríjemniť a zjednodušiť čo najviac. Deti sú vnímavé už od svojho útleho veku. Vedieme ich hrou k prvým krokom ale aj k učeniu prvých slov. Prvky hry sú prítomné aj v predškolskom veku, kedy prostredníctvom hier dieťa spoznáva socializáciu, modelovanie osobnosti ale aj prvý kontakt s riadnym vyučovacím procesom. Vedenie hravou formou má na deti pozitívny vplyv. Podporuje ich fantáziu a podnecuje zvedavosť, ktorá ich poháňa ďalej pri objavovaní šíreho sveta. Hra je ale ideálny nástroj na učenie. A to priamou formou.

Hra je najlepšou formou vzdelávania menších detí

Napríklad aj matematika žiakov prvých a druhých ročníkov je prezentovaná pomocou pracovných zošitov a pracovných učebníc, inklinujúcich k hravej forme učenia. Napríklad hra človeče nezlob sa! Je nádhernou ukážkou jednoduchých matematických príkladov, ktoré rieši dieťa za pomoci bodiek na kocke a rátaniu na hracej doske. Vizuálne dieťa spracováva počty a tým jednoduchšie sú pre neho zapamätateľné výsledky a postupnosti s ohľadom na logiku počtov. Slovenčina je pekne zasadená do tej asi najjednoduchšej hry pre malé deti. Poďme si zahrať pexeso. Je iba na rodičovi či si vyberie písmenkové, obrázkové, kombinované. Dieťa vizuálne vidí a počuje písmená a spája ich s ich písanou formou. Čím viac vstupov zo zmyslov mozog má, tým ľahšie a pevnejšie ukladá nové väzby. Dieťa samotné nie je také atakované potrebou učenie zvládnuť.

Svet detí je farebný, farbite teda s nimi

Je pozitívne, necíti sa tlačené do kúta a hra – učenie ho baví. Minimálne preto, lebo si môže užiť čas počas ktorého sa mu rodič plne venuje. Okrem školských predmetov ako cudzie jazyky, matematika alebo slovenčina sa dá s deťmi pracovať prostredníctvom hry a hravej formy aj na iných dovednostiach. Napríklad na znalostiach z jednoduchej fyziky, prírodovedy ale aj zdravovedy. Pozitívne návyky si dieťa dokáže vybudovať aj prostredníctvom hry. Patria sem aj stravovacie návyky, ktoré dokážeme deťom prezentovať hravou formou. Je dokázané že dieťa, ktorého interakcia hrou zaujala, ostáva pri zdravších stravovacích a pohybových aktivitách, ak im tieto boli dodávané. Nakoľko sú pre neho ľahšie pochopiteľné a akceptovateľné.